Ikonka Przenieś numer

Przenieś numer do TeleCube

i poznaj nowy standard w telekomunikacji

Dołącz do TeleCube ze swoim numerem

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług nie musisz rozstawać się ze swoim dotychczasowym numerem stacjonarnym. Możesz go przenieść do TeleCube.

Przenosimy numery bezpłatniebez zbędnych formalności, od każdego operatora w Polsce (jeśli ma taką możliwość). A także od wybranych operatorów z innych krajów.

Zanim rozpoczniesz realizację procesu przenoszenia numeru:

  • Pamiętaj, że odpowiednie dokumenty (o których piszemy poniżej) dotyczące przeniesienia Twoich numerów telefonicznych, należy przesłać wyłącznie do nas. Nie do Twojego obecnego operatora (tzw. Operatora dawcy).
  • Ważne! Prosimy abyś nie wysyłał Wypowiedzenia Usługi Telefonicznej do Twojego obecnego operatora telekomunikacyjnego.
  • Zapoznaj się z obecną Umową. Sprawdź jakie mogą być ewentualne opłaty za wcześniejsze rozwiązanie Umowy (tzw. „kary umowne” za przedterminowe wypowiedzenie Umowy).
  • W razie wątpliwości, skontaktuj się z Twoim obecnym operatorem.

Numery przenosimy w dni robocze. Czas realizacji tego procesu wynosi od 2 dni do kilku tygodni, licząc od dnia podpisania z nami umowy. Czas przeniesienia jest zależny od Twojej potrzeby, a także dotychczasowego operatora i ilości przenoszonych numerów. Jeśli chcesz poczekać do końca okresu obowiązywania aktualnej umowy, możemy również przenieść numery dopiero po jej zakończeniu (z wyprzedzeniem do max. 120 dni).

Jak przenieść polski numer?

Zarejestruj się w naszym Panelu, wybierz z menu „Wirtualna Centrala”, a następnie „Numery telefonu”. Kliknij w przycisk „Przenieś numer do sieci TeleCube” i w kolejny „Złóż wniosek o przeniesienie numeru”. Wypełnij odpowiedni formularz, podając nam określone dane, a my automatycznie przygotujemy dla Ciebie wniosek.
Przy wypełnianiu formularza wybierz jeden z 3 trybów, w których możemy dla Ciebie dokonać przeniesienia numeru:

Tryby przeniesienia

Ten tryb jest odpowiedni jeśli masz podpisaną umowę na czas określony i chcesz zakończyć współpracę z Twoim obecnym operatorem zaraz po upływie tego terminu. Z tego trybu możesz skorzystać jeśli do końca umowy nie pozostało więcej niż 120 dni.

Numer przeniesiemy do TeleCube nawet do 2 dni od zawarcia z nami umowy. Jeśli jednak zdecydujesz się na ten tryb, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że Twój obecny operator może naliczyć Tobie opłatę abonamentową oraz domagać się zwrotu ulgi w postaci kary umownej za przedwczesne rozwiązanie umowy.

Okres wypowiedzenia wynosi zwykle miesiąc, co oznacza, że numer zostanie przeniesiony po tym jak upłynie pełny cykl rozrachunkowy umowy z Twoim dotychczasowym operatorem. W przypadku tego trybu dotychczasowy operator może naliczyć dodatkowe opłaty lub kary umowne za jej przedterminowe rozwiązanie.

Wygenerowany wniosek należy podpisać, zeskanować i przesłać do nas na adres: info@telecube.pl. W razie braku możliwości doręczenia nam dokumentów elektronicznie, prosimy o przesłanie ich tradycyjną pocztą na adres podany w zakładce kontakt.

Zanim wyślesz do nas dokumenty, upewnij się, że podane przez Ciebie dane są zgodne z tymi, które posiada Twój obecny operator – inaczej decyzja o przeniesieniu numeru może być odmowna.

Prawidłowo wypełnione Wnioski wysyłamy do Twojego obecnego Operatora.

Wnioski dostarczone w dniu roboczym po godzinie 14:30 lub w dniach, w których nie pracujemy, są wysyłane najczęściej w najbliższym dniu roboczym.

Ważne!
Datą bazową, na podstawie której obecny operator ustala termin przeniesienia jest dzień, w którym wysyłamy do niego Wniosek o przeniesienie, a nie data wypełnienia Wniosku. Jest to szczególnie istotne gdy np. trybem przeniesienia jest „zgodnie z okresem wypowiedzenia”.
Jeśli zatem zależy Tobie aby Wniosek był wysłany najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, należy nam go dostarczyć najpóźniej w tym dniu do ww. godziny 14:30.

Po złożeniu przez nas dokumentów do Twojego obecnego Operatora ma on obowiązek potwierdzić datę przeniesienia numeru. Gdy tylko otrzymamy tą informację, przygotujemy dla Ciebie Umowę. Po zapoznaniu się z treścią Umowy prosimy abyś ją odesłał, wraz z oryginalnym wnioskiem, oświadczeniem i pełnomocnictwem – wszystkie dokumenty prosimy wysłać w dwóch egzemplarzach. Abyśmy mogli zrealizować przeniesienie dokumenty muszą być do nas dostarczone minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem przeniesienia (w przeciwnym wypadku, przeniesienie zostanie zrealizowane w terminie późniejszym). Adres do wysyłki znajduje się w zakładce kontakt.

W dniu przeniesienia numeru do naszej sieci, poinformujemy Cię SMS’em lub/i mailowo o rozpoczęciu świadczenia usług związanych z tym numerem (lub numerami).