Ikonka Transfer połączeń

Transfer połączeń

do właściwej osoby lub działu

Co to jest?

Transfer połączeń to funkcja pozwalająca na przełączenie rozmówcy na inny numer telefonu. Może to być zarówno numer wewnętrzny w firmie, inny numer stacjonarny, albo numer telefonu komórkowego.

Przeznaczenie?

Transfer połączeń został stworzony aby ułatwić przełączanie rozmówcy, który potrzebuje uzyskać informacje od kolejnej osoby lub też wybrał niewłaściwy numer. Dzięki niej nie ma konieczności podawania rozmówcy kolejnego numeru telefonu i rozłączania się z nim. Dzwoniący może pozostać na linii, podczas gdy my go przełączymy.

Polecamy ją każdej firmie, w której zdarza się niejednokrotnie, że rozmówców trzeba przełączać między różnymi działami lub osobami.

Jeśli chcesz ustawić automatyczne przekierowania z numeru TeleCube na inny numer (numer zewnętrzny) lub pocztę głosową, zachęcamy do zapoznania się z opcją przekierowanie połączeń.

SkrótOpis
*Rozpocznij transfer z zapowiedzią
**Powrót do rozmówcy
##Rozpocznij transfer bez zapowiedzi
*8Ściąganie rozmowy na telefon

Jak korzystać?

Funkcja jest dostępna bezpośrednio z poziomu urządzenia, na którym odbierasz połączenia przychodzące na Twój numer w sieci TeleCube.

Jeśli Twoje urządzenie nie posiada funkcji „Transfer”, można dokonać przekierowanie na poziomie centrali. TeleCube wspiera dwa tryby dokonania przekierowania.

Transfer z zapowiedzią (tzw. Attended Transfer)

Przed dokonaniem transferu połączenia istnieje możliwość przedstawienia rozmowy trzeciej osobie (połączenia się z nią i poinformowania np. o tym kto chce z nią rozmawiać i w jakim celu oraz uzyskania informacji czy może ona w ogóle rozmawiać w danym momencie), z możliwością powrócenia do pierwotnej rozmowy, w sytuacji gdy trzecia strona nie może lub nie chce rozmawiać.

Wystarczy w trakcie rozmowy:

  • Wybrać * (gwiazdkę). Centrala zgłosi się z hasłem „Transfer połączenia”. Należy poczekać na sygnał wewnętrzny, który oznacza, że centrala jest gotowa aby przyjąć od Ciebie numer docelowy.
  • Po wybraniu numeru docelowego należy odczekać (parę sekund) na połączenie z trzecią stroną. Numerem docelowym może być zarówno numer wewnętrzny jak i numer zewnętrzny (np. komórka). Po wskazaniu numeru należy wcisnąć #, aby wykonać polecenie transferu. Połączenia przekierowane poza sieć TeleCube będą rozliczane zgodnie z cennikiem połączeń.
  • Po wykonaniu transferu, w pierwszej kolejności rozmawiają ze sobą łączone konta SIP, dzięki czemu można przekazać informację kto dzwoni lub w jakim temacie – osoba transferowana oczekuje wówczas na rozmowę słuchając muzyki na czekanie. Aby finalnie przekierować połączenie, wystarczy odłożyć słuchawkę, a łączone strony będą mogły rozpocząć rozmowę.
  • W przypadku gdy trzecia strona nie może rozmawiać, aby powrócić do rozmówcy wybierz ** (2x gwiazdkę).

Bezwarunkowy Transfer (tzw. Blind Transfer)

Alternatywnie można przekierować połączenie bez wstępnej zapowiedzi na dowolny numer i bez możliwości powrócenia do rozmówcy.

W trakcie rozmowy należy:

  • Wybrać ## (2 x kratkę). Centrala zgłosi się z hasłem „Transfer połączenia”. Należy poczekać na sygnał wewnętrzny, który oznacza, że centrala jest gotowa aby przyjąć od Ciebie numer docelowy.
  • Po wybraniu numeru docelowego należy odczekać (parę sekund) aż centrala Ciebie rozłączy. Numerem docelowym może być zarówno numer wewnętrzny jak i numer zewnętrzny (np. komórka). Połączenia przekierowane poza siecią TeleCube będą rozliczane zgodnie z cennikiem połączeń.

Podczas oczekiwania na dalszą rozmowę, Twój pierwszy rozmówca będzie słuchał muzyki.

Ściąganie rozmowy na swój telefon

Jeśli chcesz ściągnąć rozmowę na swój aparat, np. gdy słyszysz, że dzwoni telefon współpracownika (a jego nie ma na stanowisku) z dalszego biurka, możesz to zrobić wybierając na klawiaturze telefonu: *8, a następnie numer wewnętrzny współpracownika.

Połączenie wewnątrz sieci z innym numerem wewnętrznym

Połączenia z numerami wewnętrznymi nie muszą dotyczyć tylko rozmów zewnętrznych (przychodzących), czasami pracownik firmy chce się połączyć z innym pracownikiem czy działem jego firmy, do którego jest przyporządkowany numer wewnętrzny. W takiej sytuacji wystarczy, że na swoim urządzeniu (które oczywiście też musi być w sieci TeleCube) wpiszesz dany numer wewnętrzny, z którym chcesz rozmawiać, a następnie wybierzesz przycisk z zieloną słuchawką.