Ikonka funkcji IVR

IVR – Interactive Voice Response

Wybierz tonowo aby połączyć klienta dalej

IVR – co to jest?

To tak zwane drzewko, czyli opcje tonowego wyboru przejścia do kolejnych poziomów schematu centrali, celem połączenia się z wybranym rozmówcą. To również tonowe wybieranie numeru wewnętrznego w firmie.

IVR jest więc formą automatycznej sekretarki znanej z central największych firm.
Po usłyszeniu komunikatu możemy wybrać tonowo np. odpowiedni język dla rozmowy, konkretny dział lub osobę, czy też dostęp do określonych informacji.

Przeznaczenie

Opcja ta pozwala na podzielenie pracowników odbierających telefony według tematów w jakich się specjalizują. Korzystając z niej najlepiej przełożyć strukturę firmy na schemat połączeń telefonicznych.

Polecamy tą funkcję szczególnie średnim i dużym firmom posiadającym rozbudowaną strukturę, a także tym, które prowadzą infolinię, celem przyporządkowania tematów rozmów czy projektów do poszczególnych specjalistów. IVR sprawdzi się również w przypadku mikro i małych firm, bo dzięki niemu poprawią one swój wizerunek i zwiększą wiarygodność.

Jak włączyć?

Celem utworzenia struktury IVR należy:

  • przejść w Panelu na stronie głównej do opcji „Wirtualna Centrala”, a następnie „Moje centralki”,
  • wybrać centralkę do edycji,
  • kliknąć w zielony butonik z białym krzyżykiem,
  • z listy narzędzi wybrać „IVR” (jak pokazano na zdjęciu poniżej) i umieścić w nim zapowiedź powitalną, liczbę prób, itd.
Gdzie wybrać funkcję IVR na Panelu Klienta TeleCube
Sposób włączenia IVR

Aby ustalić reakcję centrali po dokonaniu wyboru tonowego przez dzwoniącego, wystarczy powiązać element IVR z dowolnym, kolejnym elementem na schemacie, przydzielając mu numer wyboru tonowego. Jeden element może przyjąć jedną lub więcej opcji (np. kolejka BOK może zostać powiązana z IVR’em gdy dzwoniący tonowo wybierze 1 lub gdy nie dokona wyboru albo wybór był nieprawidłowy).

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym od 5 minuty i 39 sekundy omawiamy funkcję IVR. Warto zobaczyć film w całości, ponieważ pokazuje on jak dodać w schemacie centrali funkcje, które często są powiązane z IVR. Życzymy udanego seansu!