Książka telefoniczna

Uporządkuj swoje kontakty by jeszcze łatwiej nawiązywać połączenia

Co to jest książka telefoniczna?

Książka telefoniczna to zbiór numerów telefonu z przypisanymi im nazwami kontaktu. Kontakty można pogrupować np. według wspólnego tematu i zapisać je w jednej z utworzonych książek telefonicznych.

Przeznaczenie?

Książka telefoniczna ma na celu uporządkowanie numerów oraz rozpoznanie osoby dzwoniącej poprzez przypisaną jej nazwę. Ponadto zastosowanie książki telefonicznej jako element centralki, w zależności od jej umiejscowienia na schemacie, pozwoli wykorzystać ją jako białą bądź czarną listę.

Jak korzystać?

Aby utworzyć nową książkę telefoniczną, zaloguj się do Panelu Klienta TeleCube i wejdź kolejno w zakładki „Wirtualna Centrala” > „Książka Telefoniczna”. Następnie kliknij zielony button „Utwórz Nową Książkę Telefoniczną”.

Gdzie utworzyć nową książkę
Gdzie utworzyć nową książkę telefoniczną?

W wyświetlonym pop-upie wprowadź nazwę książki. Wedle potrzeb zaznacz checkboxy przy „Użyj książkę przy połączeniach przychodzących?” jeśli chcesz aby nazwa wyświetlała się na Twoich urządzeniach końcowych zamiast numeru oraz „Eksportuj tą książkę do aplikacji telefonicznej TeleCube SIP?” jeżeli planujesz korzystać z TeleCube SIP na swoim komputerze. Następnie kliknij „Zapisz” aby utworzyć książkę.

Nadawanie nazwy książki telefonicznej
Jak utworzyć nową książkę telefoniczną?

Aby dodać nowy kontakt do listy, po przejściu do edycji utworzonej książki kliknij zielony button „Dodaj kontakt do książki”.

Dodawanie kontaktu do listy
Dodanie kontaktu do książki telefonicznej

Wprowadź numer telefonu pamiętając, że należy zapisać go w międzynarodowym formacie bez ‚+’ na początku, np. polski numer należy wprowadzić jako 48221131415, zamiast 221131415.

Następnie nadaj nazwę (opis) dla numeru.

Jeżeli jest to jeden z Twoich numerów zewnętrznych, który chciałbyś umieścić jako element wirtualnej centrali zaznacz checkbox przy „Dodaj numer do Twoich numerów zewnętrznych?”.

Jeśli posiadasz już w swojej książce telefonicznej podany numer a chcesz jedynie go zaktualizować zaznacz checkbox przy „Zaktualizuj istniejący wpis w książce telefonicznej?”.

Aby dodać wprowadzony numer do książki kliknij „Zapisz”.

Dodanie nowego rekordu książki telefonicznej
Karta rekordu

Aby dodać kolejne numery do książki postępuj analogicznie.