Ikonka numery komórkowe

Numery komórkowe

do rozmów i SMSów

Polskie numery mobilne

Oferujemy polskie numery komórkowe, do realizacji połączeń telefonicznychwysyłania oraz odbierania SMSów.

Z numerów komórkowych można korzystać w identyczny sposób, jak w przypadku numerów stacjonarnych w TeleCube. Rozmowy możesz wykonywać przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, realizującego połączenia w technologii VoIP.

Jak pozyskać?

Numery komórkowe są dostępne, w ilości od 1 do 4, w określonych pakietach wirtualnej centrali. Można je także dokupić do tychże pakietów jak również innych, wybranych usług telefonii TeleCube.

Miesięczny koszt utrzymania (abonament) dodatkowego numeru komórkowego (tj. spoza puli dostępnej w pakietach Biznes, Premium lub Elite) lub dokupionego do określonej usługi TeleCube to: 49 zł netto (przy rozliczeniu prepaid) lub 29 zł netto (przy rozliczeniu Abonamentowym/postpaid).

Celem pozyskania polskiego numeru mobilnego należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną. Wynosi ona: 29 zł netto (numer w ramach Umowy okresowej/postpaid, dostępny w pakiecie lub dokupiony do niego) lub 49 zł netto (numer w opcji prepaid, dostępny w pakiecie albo dokupiony do niego lub opcjonalnie do użytku w okresie testowym) za jeden numer.

Koszty połączeń i SMSów

Koszt za połączenia wychodzące jest zgodny z cennikiem TeleCube. Za połączenia przychodzące dzwoniący do Ciebie płacą według stawki swojego operatora telekomunikacyjnego, jak za połączenie z numerem komórkowym.

Koszt wysłania SMSa, z Twojego numeru komórkowego, jest zgodny z cennikiem TeleCube i wynosi 16 groszy netto / 1 SMS (w cenniku oznaczony jako Krajowy SMS Premium).

Numery złote i platynowe

Podobnie jak w przypadku numerów stacjonarnych, oferujemy także numery komórkowe, które posiadają łatwą do zapamiętania sekwencję kolejnych, tworzących je cyfr. Są to tzw. numery złote oraz najdroższe – platynowe.

Numery złote są dostępne w panelu Klienta. Można je pobrać samodzielnie, wchodząc po kolei w zakładki: „Wirtualna centrala” > „Numery telefonu” > „Dodaj numer”. Następnie w bloku „Wybierz strefę” należy kliknąć na „Polskie numery komórkowe” i zaznaczyć pole przy „Pokaż tylko złote numery”. System wskaże kilka propozycji. Po wybraniu danego numeru należy potwierdzić jego wybór. Jednorazowa opłata aktywacyjna dla numeru złotego wynosi 100 zł netto.

Celem otrzymania listy zawierającej aktualnie dostępne numery platynowe należy skontaktować się z naszym działem handlowym, pod numerem: 22 113 14 15 wew. 2 lub wysłać do nas maila na adres: info@telecube.pl.

Przykładowe komórkowe numery platynowe (dostępne na dzień 26 sierpnia 2021 r.) to:
799 399 799, 799 366 366 – to mogą być Twoje Numery! Zapraszamy do kontaktu.