Ikonka funkcji Ankieta SMS

Ankieta SMS

Poznawaj opinie Klientów via SMS

opinia, ocena

Co to jest Ankieta SMS?

„Ankieta SMS” jest funkcją, która pozwoli Tobie, przy użyciu SMSa, poznać opinię Twoich Klientów, np. o przedstawionej im ofercie czy na temat jakości obsługi telefonicznej. Jest to możliwe dzięki krótkiej ankiecie, wysyłanej automatycznie drogą SMSową, na polski numer komórkowy, z którym była prowadzona rozmowa. Wiadomość z pytaniem może zostać wysłana bezpośrednio po zakończeniu rozmowy (wysyłka jest możliwa także w sytuacji kiedy rozmowa nie doszła do skutku) lub w określonym przedziale czasowym od jej zakończenia, ustalonym w ramach przygotowanej regułki wysyłki.

Warunkiem korzystania z Ankiety SMS jest posiadania numeru komórkowego w sieci TeleCube.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z tej funkcji zaloguj się do Panelu Klienta. Z górnego menu wybierz zakładkę „Rozbudowa Centrali”, następnie w „TeleCube PRO” kliknij na: „Ankieta SMS”.

Ankieta SMS na Panelu Klienta TeleCube

Wysyłka ankiet realizowana jest według ustalonej przez Ciebie regułki, którą możesz uruchomić po kliknięciu w pole „Utwórz nową regułkę”.

Tworząc nową regułkę możesz dostosować m.in. kierunek połączeń (przychodzące, wychodzące); Twoje numery, z których realizowane były połączenia do Klientów lub na które Klienci dzwonili do Ciebie; status połączenia (odebrane, brak odpowiedzi, zajęte); czy też przedział czasowy trwania połączeń.

Ustawienia Regułki Ankieta SMS
Ustawienia Regułki, warunki wysyłki

Po ustaleniu warunków, jakie muszą zostać spełnione aby wysyłka Ankiety SMS została zrealizowana, sprecyzuj jeszcze szczegóły wysyłki:

  • Wybierz Twój numer komórkowy w sieci TeleCube, który ma być wyświetlany w polu nadawcy (jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego numeru możesz go dodać na Panelu Klienta TeleCube w zakładce „Numery Telefonu”),
  • Wybierz z jakim opóźnieniem ma zostać wysłana Ankieta SMS oraz wskaż odstępy czasowe między kolejnymi wysyłkami na ten sam numer,
Ustawienia Regułki wykonanie polecenia
Ankieta SMS, pole nadawcy
  • Ustal warunki czasowe, w jakich Ankieta SMS może być realizowana (dni tygodnia i godziny w jakich pytania ankietowe mogą być wysyłane),
  • Utwórz wiadomości, jakie będą wysyłane w ramach Ankiety SMS oraz przypisz do nich odpowiedzi, które będą uznawane za prawidłowe,

W celu wprowadzenia nowej treści wiadomości kliknij „Dodaj wiadomość” i wpisz lub wklej tekst w odpowiednie pole. Możesz także wstawić skrócony link klikając w przeznaczone do tego pole. Poniżej dodaj do słownika wszystkie dopuszczalne odpowiedzi na zadane w treści ankiety pytanie. Jeżeli chcesz aby kolejne pytanie zostało wysyłane dopiero po udzieleniu odpowiedzi na poprzedzającą je wiadomość, zaznacz okienko „Czekaj na prawidłową odpowiedź przed kontynuacją ankiety”. Na koniec kliknij „Zapisz”.

  • Ułóż wiadomości w pożądanej kolejności, przeciągając je we właściwe miejsce.

Pamiętaj aby zapisać wszystkie ustawienia regułki!

Jeżeli wszystko zostało zapisane prawidłowo i zostaną spełnione warunki utworzonej reguły, na numer, z którym było realizowane połączenie, zostanie wysłana wiadomość SMS z ankietą.

Jeśli chcesz sprawdzić do kogo została wysłana ankieta oraz jakiej odpowiedzi udzielono, kliknij „Historia Ankiet” i wybierz filtry według potrzeb.

Ile kosztuje Ankieta SMS?

Ankieta SMS wraz z innymi opcjami (np. funkcjami SMS po rozmowie czy Kolejki VIP) tworzą w TeleCube usługę o nazwie TeleCube PRO.

Z funkcji Ankieta SMS, w pakietach E-centrali – Premium oraz Elite, możesz korzystać bezpłatnie. Jednakże każda wysłana wiadomość SMS z ankietą jest rozliczana zgodnie z cennikiem TeleCube.

W przypadku niższych pakietów wirtualnej centrali, korzystanie z funkcji Ankieta SMS (w ramach TeleCube PRO), jest dodatkowo płatne. Wynosi 19 zł netto / miesięcznie. Jednorazowa opłata aktywacyjna usługi TeleCube PRO, wynosi 19 zł netto.

Koszt wysłania SMSa za pomocą Ankiety SMS wynosi od 16 gr netto – sprawdź ceny SMSów.

Jeśli podpisałeś umowę okresową (postpaid) na jakikolwiek pakiet E-centrali możesz skorzystać z miesięcznej puli bezpłatnych SMSów. Ilość SMSów zależy od danego pakietu i kosztu SMSa.