Ikonka funkcji Wiadomości SMS

Bramka SMS

wysyłaj z Panelu lub przez API

wiadomość SMS, wiadomości tekstowe

Co to jest?

W TeleCube masz możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Możesz je przesyłać pojedynczo lub hurtowo (tą samą treść do wielu odbiorców, jednocześnie).

Jakie są koszty?

Oferujemy dwa rodzaje wiadomości SMS:

  • SMS Standard, w cenie – 9 gr netto / SMS, gdzie pole nadawcy jest losowe.
  • SMS Premium, w cenie – 16 gr netto / SMS, w którym można ustawić własne alfanumeryczne pole nadawcy (z indywidualną nazwą) lub wykorzystać do wysyłki dedykowany (9-cyfrowynumer z puli TeleCube (o tym jak się w niego zaopatrzyć przeczytasz tutaj).
    Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania wiadomości przy użyciu skróconych, 4 lub 5 cyfrowych numerów.
  • Zagraniczny SMS, w cenie – 35 gr netto za SMS na dowolny numer zagraniczny (brak zróżnicowanych stawek w zależności od kierunku).
    Ze względu na obowiązujące regulacje prawne i obowiązki nałożone na Operatorów, może wystąpić sytuacja, w której prezentacja nadawcy SMS zostanie zmieniona (dostosowana) do regulacji prawych obowiązujących w kraju adresata wiadomości. TeleCube nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie tego typu przypadków. SMSy zagraniczne można wysyłać z losowego numeru komórkowego lub alfanumerycznego pola nadawcy (po wcześniejszym zatwierdzeniu tego pola nadawcy, o czym mowa poniżej).

W przypadku SMS Standard, istnieje możliwość odpowiedzi na niego (przez Odbiorcę), do maksymalnie 24 godzin od wysłania SMSa.

Korespondencja SMS, w obu kierunkach będzie możliwa, jeśli zdecydujesz się na skorzystania z dedykowanego numeru komórkowego. Taki numer jest dostępny w pakietach wirtualnej centrali (w ilości od 1 do 4, pakiety od Biznes do Elite), oraz można go nabyć, już od 29 zł netto / miesiąc (w każdym przypadku przy jego aktywacji jest pobierana jednorazowa opłata aktywacyjna, od 29 zł netto). Numeru komórkowego można używać również do realizacji połączeń telefonicznych w ramach TeleCube (ceny połączeń wychodzących są zgodne z cennikiem TeleCube). Aby móc korzystać z ww. numeru komórkowego należy posiadać dowolny pakiet TeleCube, np. Mini VoIP w cenie 9 zł netto / miesiąc. Korzystając z dedykowanego numeru komórkowego można wysyłać jedynie SMSy Premium.

Przeznaczenie?

Funkcja SMS (SMS VoIP) powstała jako alternatywa dla kontaktu telefonicznego z klientami, szczególnie gdy chcemy przekazać krótką informację w formie tekstowej, zamiast rozmawiać przez telefon. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się również jako komunikat o aktualnie trwającej promocji lub przypomnienie o np. umówionym spotkaniu.

Jak korzystać?

Jeśli chcesz wysłać SMS to po zalogowaniu do Panelu wybierz w głównym menu opcję „Bramka SMS”. Następnie kliknij „Wyślij SMS” i wypełnij odpowiednie pola, tj. numer/y odbiorcy oraz treść wiadomości.

Pamiętaj o tym, że niektóre znaki jak:  ^ { } [ ] ~ \ | [enter] są liczone jako dwa. A przez zastosowanie znaków diakrytycznych (występujących z polską literą, tzn. „ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż” bądź samodzielnie) zmniejszasz (o ponad połowę) limit znaków w Twoim SMSie. Warto zatem sprawdzać, pod polem do wpisywania treści, informacje o ilości pozostałych znaków i liczbie SMS. A dodatkowo można skorzystać z pola (poprzez zaznaczenie go) „Usuń znaki specjalne”, aby usunąć znaki diakrytyczne.

>> NOWOŚĆdo wiadomości SMS można także wstawiać emotikony. Celem dodania emoji, znajdując się w polu tekstowym wybierz na klawiaturze kombinację klawiszy „Windows” i symbolu kropki „.”. W efekcie otworzy się okienko, z którego będziesz mógł wybrać i wstawić do tekstu preferowany emotikon.

Po wstawieniu emotki/emotek zalecamy sprawdzenie pod polem tekstowym w „Pozostało znaków”  liczby pozostałych do wykorzystania znaków. Emotki, jako znaki specjalne powodują zróżnicowane (w zależności od konkretnego emotikonu) zmniejszanie ilości znaków. <<

Możemy również ustawić datę wysyłki w późniejszym terminie, dookreślając dzień i godzinę. Jest to bardzo wygodne gdy planujemy wysłać SMS, w czasie nieobecności w biurze (braku dostępu do panelu TeleCube).

W treści SMS możesz umieścić link do konkretnej strony www. Jeśli strona ma długi adres możesz wygenerować na Panelu jego krótszą wersję. W tym celu wystarczy kliknąć w przycisk „Wstaw link skrócony” i w nowo otwartym oknie wypełnić odpowiednie pola.

Wysyłanie wiadomości SMS w telefonii VoIP TeleCube
Wiadomość SMS, tworzenie i wysyłanie

Domyślnie SMSy są wysyłane z losowych numerów. Jednak możesz też skorzystać z opcji SMS Premium i przesyłać SMSy, gdzie w polu nadawca zostanie umieszczona wybrana przez Ciebie nazwa. W celu ustawienia pola nadawcy, przejdź do zakładki „Bramka SMS”, a następnie „Pole nadawcy”. Kliknij w przycisk „Dodaj pole nadawcy” i wprowadź żądaną nazwę. Pole nadawcy może składać się z maksymalnie 11 znaków, przy czym dopuszczalne są znaki: A- Za-z0- 9 (spacja) – pełne numery telefonu są niedozwolone. Pole nadawcy może zawierać maksymalnie 3 cyfry występujące po sobie i musi zawierać co najmniej jedną literę.

Po wprowadzeniu pola nadawcy kliknij przycisk zapisz. Teraz pracownicy TeleCube zweryfikują poprawność wprowadzonej nazwy, a o zakończonej weryfikacji zostaniesz powiadomiony osobną wiadomością e-mail.

Pobierz oświadczenie aby skorzystać z opcji SMS Premium
Dodawanie pola nadawcy w opcji SMS Premium

Posiadając numery komórkowe w naszej sieci lub korzystając z usługi GSM Hosting można bezpłatnie skorzystać z funkcji „SMS na Email”. Dzięki niej wszystkie przychodzące wiadomości SMS możesz otrzymywać również na Twoją skrzynkę email. Wystarczy usługę włączyć i wskazać adres/y mailowe. Ustawienia funkcji obejmują wszystkie Twoje numery komórkowe w sieci TeleCube. Chcąc wprowadzić indywidualne ustawienia dla konkretnego numeru komórkowego, przejdź kolejno zakładek do „Wirtualna Centrala” > „Numery Telefonu” > „Zarządzaj numerami”, a następnie kliknij przy danym numerze w przycisk „Ustawienia dla przychodzących wiadomości SMS” i wpisz adekwatny adres email, na który wiadomości mają być przesyłane.

W ramach abonamentu udostępniamy możliwość bezpłatnego zintegrowania się z naszym systemem (API), w celu nadawania wiadomości SMS. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy na panelu kliknąć w górnym menu w zakładkę „Bramka SMS”, a następnie „Integracja (API)”.

Pobierz dokumentację integracji z API:

  • Integracja z naszym SMS API – j. polski – [Pobierz]
  • Integracja z naszym SMS API – j. angielski – [Pobierz]

Bramka SMS na schemacie centrali – Nowość

Dodanie elementu „Bramka SMS” do Twojego schemat centrali pozwoli Ci wysyłać wiadomości, zgodne z nadanymi ustawieniami, automatycznie po trafieniu przez Twojego Klienta na ten element podczas połączenia z Twoją infolinią. Dowiedz się więcej.

Konwersacje SMS

„Konwersacje SMS” umożliwiają zapoznanie się z pełną historią wymienionych wiadomości SMS z danym numerem wprost z Panelu Klienta. W prosty sposób znajdziesz całą korespondencję ułożoną chronologicznie, tak jak np. w skrzynce na Twoim smartfonie. Zobacz szczegóły.

Auto-odpowiedź na SMS

Dzięki funkcji „Auto-Odpowiedź na SMS” automatycznie będą wysyłane odpowiedzi na wiadomości SMS otrzymane na Twoim numerze komórkowym w TeleCube, dla którego tę usługę włączysz. Korzystając z tej możliwości możesz automatycznie poinformować nadawcę o otrzymaniu wiadomości lub podziękować za jej wysłanie. Sprawdź szczegóły.

Ankieta SMS

Chcesz po zakończeniu rozmowy wysłać do Klienta ankietę, aby zadać mu kilka pytań i np. dowiedzieć się jak ocenia on obsługę telefoniczną w Twojej firmie? Koniecznie skorzystaj z naszej funkcji jaką jest „Ankieta SMS”. Zobacz szczegóły.

SMS po rozmowie

Opcja „SMS po rozmowie” umożliwia zautomatyzowaną wysyłkę SMSa zaraz po zakończeniu połączenia albo w określonym czasie od jego zakończenia. SMS po rozmowie można wysłać na polski numer komórkowy. Sprawdź szczegóły.

Rozmowa na SMSa / Wdzwoń się

Zamów połączenie z upoważnionego numeru zewnętrznego wysyłając SMSa lub wdzwoń się na dedykowany numer aby prowadzić rozmowy prezentując się swoim numerem w TeleCube. Dowiedz się więcej.