Parametr PING - kontrolki w TeleCube
Autor: Sandra Żołnierczyk / 18 lutego 2021

Nowe kontrolki pomiarowe parametru PING już dostępne

Czas leci nieubłaganie i połowa lutego już za nami. Przez ostatnie dwa tygodnie prowadziliśmy prace konserwacyjne na Panelu Klienta TeleCube, co skutkowało okresową niedostępnością kontrolek pomiarowych parametru PING. Prace przebiegły pomyślnie i już teraz mamy przyjemność poinformować o pojawieniu się nowych, kolorowych ikonek.

Po blisko dwóch tygodniach zakończyliśmy prace techniczne, mające na celu m.in. zapobieżenie nieoczekiwanym problemom z prawidłowym wskazywaniem parametru PING poszczególnych kont SIP na Panelu Klienta. Co to tak właściwie jest parametr PING i dlaczego warto go sprawdzać, piszemy poniżej.

Czym jest parametr PING

PING określa opóźnienia w transmisji danych, jakie występują na łączu. Opóźnienie to jest wyliczane na podstawie czasu w milisekundach (ms) upływającego od momentu wysłania pakietu danych przez host testujący do chwili otrzymania tego pakietu przez host testowany za pomocą metody OPTIONS, która jest opisywana w standardzie SIP.

W Panelu Klienta TeleCube pojęciem PING nazywamy czas jaki upływa od wysłania sygnalizacji SIP do urządzenia Klienta do otrzymania od niego odpowiedzi.

Parametr ten jest bardzo istotny w przypadku telefonii VoIP, ze względu na zachodzącą tu transmisję danych w czasie rzeczywistym. Aby rozmowy telefoniczne w technologii VoIP przebiegały bez zakłóceń, konieczne jest stabilne łącze internetowe, pozwalające na możliwie bezstratne przesyłanie pakietów danych.

Jak sprawdzić PING swoich kont SIP

Po zakończeniu prac konserwacyjnych i okresowej niedostępności, TeleCube przywróciło na Panelu Klienta kontrolki oznaczające jaki PING (opóźnienie na łączu) posiada dane konto SIP.

Celem sprawdzenia, czy konto SIP łączy się z siecią oraz wartości parametru PING należy zalogować się do Panelu Klienta TeleCube. Takie informacje można znaleźć już na stronie głównej Panelu, w sekcji „Dostępność Twoich Telefonów”. Przy każdym z posiadanych kont wewnętrznych wyświetlana jest kolorowa kontrolka. Jej barwa odpowiada zakresowi parametru PING, w jakim mieści się opóźnienie dla danego konta. Po najechaniu na ikonkę wyświetlone zostanie więcej informacji na temat tego parametru dla wybranego konta, do którego kontrolka się odnosi.

Kolory ikonek należy odczytywać następująco:
  • Ikona Niebieska – oznacza, że konto SIP nawiązało wstępny kontakt z naszą siecią i prawidłowo zarejestrowało się. Lecz jeszcze nie uzyskaliśmy metryki, która umożliwi ocenę m.in. wskaźnika PING.
  • Ikona Zielona – wskazuje, że konta SIP są prawidłowo zalogowane, a wskaźnik PING mieści się w zakresie 0 – do ok. 150 ms.
  • Ikona Żółta – oznacza, że konta SIP są prawidłowo zalogowane, jednakże występują pewne opóźnienia na łączu internetowym. Zakres tego wskaźnika mieści się w przedziale od 150 – do ok. 600 ms.
  • Ikona Czerwona – wskazuje, że na koncie SIP występują poważne opóźnienia na łączu internetowym. To może przełożyć się na jakość prowadzonych rozmów. Taka barwa ikonki odnosi się do PINGU powyżej 600 ms.
  • Ikona Czarna – wskazuje, że konto SIP jest całkowicie wylogowane z sieci (np. poprzez wyłączenie aplikacji) lub utracono kontakt z urządzeniem (np. brak zasilenia, utrudnienia na łączach Internetowych, itp.).
Dostępność Telefonów
Kontrolki PING na Panelu Klienta TeleCube

Pomiar tego parametru nie jest prowadzony w czasie rzeczywistym. Jest on mierzony na podstawie ostatniego przeprowadzonego połączenia na danym koncie SIP i jedynie duże fluktuacje są notowane.

Zgodnie z oceną Urzędu Komunikacji Elektronicznej łącze internetowe, którego parametr PING nie przekracza 150 ms, jest wystarczające, aby bez zakłóceń korzystać z telefonii VoIP. Lecz im niższa jego wartość, tym lepiej.

Warto zatem stale kontrolować wartości parametru PING oraz dostępność kont SIP, aby połączenia telefoniczne przebiegały bez zakłóceń.

W razie jakichkolwiek pytań nasz dział BOK pozostaje do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 221 13 14 15, adresem mailowym: info@telecube.pl oraz poprzez czat.