Bezpieczeństwo w TeleCube
Autor: Sandra Żołnierczyk / 29 kwietnia 2019

Twój kod PIN do weryfikacji podczas kontaktu z TeleCube

Mając na uwadze bezpieczeństwo danych naszych Klientów w usługach telefonii TeleCube, wprowadziliśmy nową funkcję. Zabezpiecza ona konta przed uzyskaniem informacji o nich przez osoby nieupoważnione. W celu weryfikacji, podczas rozmowy telefonicznej możemy poprosić Ciebie o podanie przydzielonego kodu PIN.

Od teraz, każdy z dodanych do Panelu Klienta użytkowników posiada swój unikalny kod PIN. Kod służy do weryfikacji Klienta, podczas jego kontaktu z naszymi pracownikami Biura Obsługi Klienta. W trakcie prowadzonej konwersacji Klient może zostać poproszony o podanie kodu PIN. Zalecamy zatem, aby w czasie kontaktu mieć do niego dostęp.

Twój unikalny kod PIN znajdziesz w sekcji „Status Usługi”, znajdującej się na stronie głównej Panelu Klienta (po zalogowaniu się do konta). Domyślnie kod PIN jest ukryty, wobec czego należy skorzystać z ikony oka znajdującej się obok niego, aby aktywować jego wyświetlanie.

Kod PIN na Panelu Klienta TeleCube
Twój Kod PIN do kontaktu z TeleCube

Kod PIN ma charakter poufny, wobec czego prosimy abyś zadbał, by dostępu do niego nie uzyskały osoby nieuprawnione.

Raz jeszcze pragniemy przypomnieć, że kod jest unikalny dla każdego z dodanych użytkowników. Wobec tego niemożliwe będzie posługiwanie się kodem innej osoby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osoby upoważnionej do kontaktu – PIN również ulegnie ponownemu wygenerowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Kontakt jest możliwy: mailowo (info@telecube.pl); telefonicznie pod numerem 221 13 14 15 lub poprzez czat. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.