Nowe zabezpieczenia w TeleCube
Autor: Sandra Żołnierczyk / 2 lipca 2019

Polityka logowania do Panelu Klienta i 2FA w TeleCube

Lato, wakacje, podróże… Chroń swoje konto w TeleCube przed nieuprawnionym dostępem, korzystając z nowych zabezpieczeń logowania do Panelu Klienta TeleCube, jakie wprowadziliśmy. Zwiększ bezpieczeństwo swojego profilu i ciesz się spokojem, mając pewność, że Twoje dane są bezpieczne.

Stale udoskonalamy system bezpieczeństwa kont Klientów TeleCube, aby osoby nieupoważnione nie uzyskały dostępu do danych na nich zawartych. W tym celu wprowadziliśmy dwa nowe zabezpieczenia Panelu Klienta TeleCube – politykę logowania oraz dwupoziomowe uwierzytelnianie 2FA, które znacznie ograniczą możliwość logowania przez osoby nieuprawnione.

Logowanie do Panelu Klienta tylko po spełnieniu określonych warunków

Tworząc nową politykę logowania do Panelu Klienta, zabezpieczysz swoje konto przed logowaniem się z nieautoryzowanych adresów IP czy poza wyznaczonymi godzinami dostępu.

Aby skorzystać z tej funkcji, wejdź na swój Panel Klienta TeleCube, a następnie w zakładki „Konto i Finanse” > „Zabezpieczenie portalu”.

Utwórz nową politykę, nadaj jej nazwę oraz zdecyduj, w jakim okresie ma obowiązywać. Pamiętaj, że w tym przypadku data 2037-12-31 oznacza nieskończoność.

Zdecyduj, czy logowanie ma być możliwe ze wszystkich adresów IP, czy tylko z wybranych, uznanych za dozwolone. Możesz dodać pojedyncze adresy IP lub całą podsieć.

Ograniczenia logowania w TeleCube według adresu IP
Ograniczenia logowania do Panelu Klienta TeleCube według adresu IP

Możesz również ograniczyć dostęp do Panelu Klienta w poszczególnych dniach i przedziałach czasowych. W tym celu zaznacz odpowiedni checkbox i wybierz dni tygodnia oraz godziny, w jakich logowanie będzie możliwe. Jeśli warunki czasowe są powtarzalne, kliknij niebieską strzałkę na końcu wiersza z dostosowanym już przedziałem godzinowym i wybierz, jakich jeszcze dni tygodnia powinien dotyczyć.

Ograniczenia logowania w TeleCube według przedziałów czasowych
Ograniczenia logowania do Panelu Klienta TeleCube według przedziałów czasowych

Po uzupełnieniu warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby logowanie było możliwe, zapisz politykę. Pojawi się nowy moduł, w którym możesz dodać pracowników, których polityka ta ma dotyczyć.

Członkowie polityki logowania w TeleCube
Członkowie polityki logowania do Panelu Klienta TeleCube

Członków polityki możesz również w każdej chwili dodać wchodząc kolejno w zakładki „Konto i Finanse” > „Użytkownicy portalu”, a następnie klikając żółtą ikonkę „Zmień dane pracownika” przy odpowiednim pracowniku.

Logowanie z podaniem kodu autoryzacyjnego

Oprócz polityki logowania możesz także włączyć dwupoziomowe uwierzytelnianie 2FA. W tym przypadku, aby logowanie przebiegło pomyślnie, oprócz loginu i hasła, każdorazowo konieczne jest podanie również zmiennego, 6‑cyfrowego kodu autoryzacyjnego, automatycznie generowanego przez aplikację Google Authenticator. Dzięki temu Twoje konto będzie dodatkowo zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

W celu dodania funkcji 2FA do swojego konta postępuj według poniższych kroków. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym krótkim tutorialem o zabezpieczeniu 2FA.

  • Wejdź na Panelu Klienta TeleCube kolejno w zakładki „Konto i Finanse” > „Użytkownicy portalu” i kliknij ikonkę „Zmień dane pracownika” przy pracowniku, dla którego chcesz uruchomić funkcję 2FA.
  • Zaznacz checkbox przy „Wymagaj dwupoziomowego uwierzytelnienia (2FA)” i zapoznaj się z wyświetloną instrukcją.
  • Pobierz aplikację Google Authenticator na swoje urządzenie, np. telefon z systemem Android.
  • Uruchom zainstalowaną aplikację i zeskanuj kod QR znajdujący się na Panelu Klienta.

Pamiętaj, aby osoba, która ma mieć dostęp do logowania się do konta, miała możliwość pobrania aplikacji i zeskanowania kodu QR, w celu odczytywania kodu autoryzacyjnego.

  • Zapisz ustawienia, a następnie wyloguj się, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
  • Zaloguj się do swojego konta. W wyświetlonym pop-upie wprowadź kod odczytany z aplikacji Google Authenticator i kliknij zaloguj, by przejść do swojego Panelu Klienta TeleCube.
Dwuetapowe uwierzytelnianie w TeleCube, kod
Kod dwuetapowego uwierzytelniania w TeleCube

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, Twoje konto zyskało nowe zabezpieczenia. W ten sposób wzmocniłeś ochronę swoich danych zawartych na Panelu Klienta TeleCube.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Jesteśmy dostępni poprzez maila (info@telecube.pl), telefonicznie pod numerem 221 13 14 15 lub poprzez czat. Pracujemy od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 17:00.