Asystent szkoleniowca
Autor: TeleCube / 25 lutego 2015

TeleCube VoIP w roli asystenta szkoleniowca

pomoc, wsparcie, nauka, monitorowanie rozmów, ClaudeControl

W przypadku gdy firma posiada dział handlowy, w którym bardzo ważnym elementem jest prowadzenie skutecznych rozmów telefonicznych (np. dotyczących sprzedaży produktu i/lub umawiania spotkań biznesowych) istotne jest aby dysponowała ona efektywnymi narzędziami wspomagającymi procesy komunikacyjne. Warto przyjrzeć się możliwościom jakie w tych kwestiach oferuje TeleCube.

Gdy wdrażamy nowego pracownika na stanowisko handlowca czy specjalisty ds. obsługi klienta, powinien on odbyć określone szkolenie. Chodzi o to aby w przyszłości odpowiednio reprezentował on firmę, w trakcie rozmów biznesowych. Jakość obsługi klienta wpływa w dużej mierze na to jak klient postrzega naszą firmę. Decyduje częstokroć o tym czy podejmie z nami współpracę. Zatem pracownik musi być dobrze przygotowany do tych niejednokrotnie bardzo trudnych, wymagających ale i kluczowych dla firmy rozmów.

Przede wszystkim słuchaj

TeleCube wśród wielu funkcji oferuje także możliwość przysłuchiwania się rozmowom, która jest dostępna w ramach usługi wirtualna centrala. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna przy szkoleniu wprowadzającym. Nowy pracownik, przy użyciu np. aparatu telefonicznego lub komputera i słuchawek, może przysłuchiwać się rozmowom prowadzonym przez najlepszych pracowników w firmie. W trakcie takiej rozmowy ma on okazję zapoznać się na żywo z kulturą jej prowadzenia, wykorzystywanymi scenariuszami i schematami rozmów. Ma również okazję posłuchać jak bardziej doświadczeni pracownicy radzą sobie w różnych sytuacjach, a szczególnie w tych wyjątkowo trudnych.

Najważniejszym elementem takiego szkolenia, z wykorzystaniem telefonii VoIP TeleCube jest to, że wdrażany pracownik słucha nie tylko słów wypowiadanych przez doświadczonego kolegę, ale również słyszy to co mówi klient. Ma więc możliwość przysłuchania się całej rozmowie.

W drugim etapie takiego szkolenia odwracamy role. Szkolony pracownik przeprowadza rozmowę z klientem, a doświadczony pracownik się jej przysłuchuje. Szkolący ma możliwość natychmiastowej reakcji na to co się dzieje w trakcie tej rozmowy. Może podpowiedzieć jak należałoby się w danym momencie zachować, co można odpowiedzieć klientowi.

Samoocena

Mało tego, na zakończenie każdej rozmowy przeprowadzonej przez szkolonego pracownika dzięki TeleCube, ma on możliwość jej odsłuchania. Warto więc wykorzystać tą funkcjonalność i odtworzyć pracownikowi przeprowadzoną chwilę wcześniej rozmowę. Możemy prześledzić ją krok po kroku. Wskazać, w którym momencie rozmowa była prowadzona bardzo dobrze, ale również wyszczególnić te fragmenty, w których można było inaczej zareagować. Ponadto warto samego pracownika poprosić o autoocenę tej rozmowy. Dajemy mu tym samym możliwość przyjrzenia się uważnie: swojemu sposobowi prowadzenia rozmowy, tonacji głosu, wykorzystywanym zwrotom i sposobom reakcji na słowa i zachowanie rozmówcy. Taka możliwość przysłuchania się sobie „z zewnątrz” ma nieocenione walory szkoleniowe.

Gdy korzystamy z nagrywania rozmów należy pamiętać o bardzo ważnym aspekcie prawnym. Chodzi o to, że obie strony muszą wyrazić zgodę na nagrywanie. Warto zatem poinformować rozmówcę o fakcie nagrywania rozmowy zanim ją rozpoczniemy. Można to zrobić osobiście lub korzystając np. z wcześniej przygotowanego automatycznego komunikatu/zapowiedzi. 

Telefonia internetowa TeleCube to nie tylko tańsze rozmowy, ale również rozwiązania wspierające rozwój firmy i wzmacniające jej wizerunek na rynku.

Wyżej opisana funkcja wirtualnej centrali TeleCube nosi nazwę ClaudeControl (lub monitorowanie rozmów). Zapraszamy do jej przetestowania.