Przekształcenie Claude ICT Poland w Sp. z o.o.
Autor: Kamil Pietrasik / 28 grudnia 2017

Claude ICT Poland przekształcona w spółkę z o.o.

Niniejszym informujemy o przekształceniu formy prawnej firmy Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski, w spółkę Claude ICT Poland Sp. z o.o.

Nowy Rok jeszcze się nie zaczął, a u nas już nastąpiły bardzo istotne zmiany. Pożegnaliśmy Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski, a powitaliśmy Claude ICT Poland Sp. z o.o.
Prezesem nowopowstałej spółki został dotychczasowy właściciel firmy, Tomasz Dworakowski.

Ważne! Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności marki TeleCube i ważność dotychczas zawartych umów. Ponieważ, zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), Claude ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest prawnym następcą wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształconego (tzw. sukcesja generalna), tj. Claude ICT Poland.

Zachowane również pozostają dotychczasowe numery rachunków bankowych.

Prosimy zwrócić uwagę na zmianę numeru NIP na 9691628727, numeru REGON na 369023334 oraz adresu siedziby i adresu korespondencyjnego, tj. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice.

Aktualne dane spółki toClaude ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 101, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 708939, NIP 9691628727, REGON: 369023334, RPT: 9990, z kapitałem zakładowym w kwocie 125.000,00 zł opłacony w całości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonicznym: 22 1131415 lub adresem mailowym: info@telecube.pl