Integracja z MS Teams

Rozmawiaj przez MS Teams z Twojego numeru w TeleCube

MS Teams – co to jest?

Microsoft Teams to oprogramowanie działające w chmurze, zawierające zestaw usług i narzędzi wspierających współpracę w zespole.

Wśród możliwości MS Teams znajdziesz m.in.:

– wideokonferencje,
– funkcję nawiązywania połączeń głosowych poprzez Direct Routing,
– spotkania online,
– udostępnianie ekranu,
– udostępnianie plików oraz jednoczesną pracę na tym samym dokumencie.

Co warte podkreślenia program można łączyć z innymi produktami oferowanymi przez firmę Microsoft, np. pakietem MS Office czy OneDrive.

Zintegruj MS Teams z TeleCube i realizuj połączenia głosowe

Dzięki funkcji „nawiązywanie połączeń głosowych” dostępnej w MS Teams z powodzeniem zrealizujesz rozmowy przychodzące i wychodzące. Zintegruj swoje narzędzie od Microsoft poprzez Direct Routing z usługami TeleCube. Dodaj swoich współpracowników oraz Kontrahentów do bazy Kontaktów i prowadź konwersacje wprost z wielofunkcyjnego programu MS Teams.

Kontakty MS Teams
Kontakty MS Teams

Korzyści płynące z integracji

Integrując usługę MS Teams z telefonią TeleCube zyskasz m.in.:

– swobodę korzystania z dotychczasowej numeracji,
– możliwość realizacji rozmów głosowych poprzez popularne w biznesie, wielofunkcyjne narzędzie od firmy Microsoft,
– wygodę dzwonienia poprzez aplikację MS Teams dostępną na komputery oraz urządzenia mobilne,
– numery telefonu z wielu dostępnych stref numeracyjnych,
– liczne funkcje (np. IVR, kolejkowanie połączeń) w przypadku integracji z Wirtualną Centralą Telefoniczną TeleCube,
– możliwość nagrywania i późniejszego ponownego odsłuchania przeprowadzonych rozmów.

Jak wdrożyć MS Teams do współpracy z centralą TeleCube?

Klient powinien we własnym zakresie zapewnić odpowiednią konfigurację i licencjonowanie usługi Microsoft Teams. TeleCube nie ponosi odpowiedzialności za konfigurację, działanie, usterki oraz problemy po stronie systemu Microsoft. Kliknij „Czytaj więcej” aby zapoznać się z wymaganiami oraz technicznymi aspektami integracji usługi Microsoft Teams z telefonią TeleCube.

Czytaj więcej

Aby centrala TeleCube współpracowała z Teams Klient powinien zapewnić:

•      Kompetentną osobę odpowiedzialną za konfigurację usługi Microsoft Teams i techniczną współpracę z TeleCube,

•      Usługę Microsoft DirectRouting dla Teams,

•      Subdomenę w domenie Microsoft Office (inną niż *.onmicrosoft.com)
Konfigurację wskazanego przez TeleCubeadresu IP w rekordzie A w/w subdomeny,

•      Przypisanie każdemu użytkownikowi Teams podstawowego adresu email w w/w domenie Microsoft Office,

•      Certyfikat SSL (w ważności minimum 1 roku) dla w/w subdomeny,

•      Konfigurację Microsoft Teams,

•      Odpowiednie kierowanie połączeń przez Teams,

•      Przypisanie odpowiednich numerów użytkownikom Teams.

Rekord A omawianej subdomeny powinien wskazywać na adres IP wskazany przez TeleCube.

Konfiguracja Microsoft Teams Direct Routing obejmuje:

•      FQDN for the SBC – powinna wskazywać na omawianą wcześniej subdomenę,

•      SIP signaling port – port wskazany przez TeleCube,

•      Send SIP options – On,

•      Forward P-Asserted-Identity – On,

•      Failover response codes – 408,503,504,

•      Failover time (seconds) – 10,

•      Preferred country of region for media traffic – Poland,

•      SBC supports PIDF/LO for emergency calls – Off,

•      Bypass mode – None.

Sposób integracji

Istnieją dwa sposoby integracji. Albo na bazie TeleCube SIP Trunk albo na bazie Wirtualnej Centrali TeleCube.

SIP Trunk

W tym przypadku każdemu użytkownikowi Microsoft Teams Klient powinien przypisać oddzielny numer PSTN z puli dostępnych w TeleCube numerów.

Po stronie Panelu TeleCube należy taki numer przypisać do SIP Trunka przeznaczonego do integracji TeleCube zapewnia w tym wypadku łączność z Microsoft przesyłając pakiety OPTIONS i odpowiadając na otrzymane pakiety OPTIONS.
Wszystkie połączenia otrzymane na wskazane numery PSTN kierowane są do Microsoft z numerami strony A i B w formacie e164 (wysyłany jest odpowiedni INVITE). Za dalsze działanie systemu po stronie Microsoft odpowiada Klient.

TeleCube odbierze także na tym kanale wszystkie żądania zrealizowania połączenia (INVITE), które otrzyma od Microsoft, natomiast za skierowanie tych żądań do TeleCube odpowiada Klient. TeleCube zrealizuje tylko te z tych żądań, które mają prawidłowo ustawiony nr strony A i B w formacie e164 i których przedstawiony nr strony A należy do numerów Klienta.

Wirtualna Centrala

W tym przypadku każdemu użytkownikowi Microsoft Teams Klient powinien przypisać oddzielny numer specjalny numer, który wyznacza się następująco:

A = P + E

gdzie:
A → numer do przypisania
P → numer wiodący wyznaczony przez TeleCube
E → numer wewnętrzny konta SIP
np. P = 48123456789, E = 110 → A = 48123456789110

TeleCube zapewnia w tym wypadku łączność z Microsoft przesyłając pakiety OPTIONS i odpowiadając na otrzymane pakiety OPTIONS.

Wszystkie połączenia, które w Wirtualnej Centrali trafiają na zintegrowane konta SIP kierowane są do Microsoft z numerem strony A formacie e164 lub wskazanym powyżej, i numerem B w formacie wskazanym powyżej (wysyłany jest odpowiedni INVITE). Za dalsze działanie systemu po stronie Microsoft odpowiada Klient.

TeleCube odbierze także na tym kanale wszystkie żądania zrealizowania połączenia (INVITE), które otrzyma od Microsoft, natomiast za skierowanie tych żądań do TeleCube odpowiada Klient. TeleCube zrealizuje tylko te z tych żądań, które mają prawidłowo ustawiony nr strony A i B. To znaczy numer A określonym w niniejszym rozdziale a jego część „E” wskazuje na prawidłowe konto SIP, natomiast numer B jest w takim samym formacie (połączenie wewnętrzne) lub w formacie e164 (połączenie wychodzące).

Informacje dla TeleCube

Do TeleCube należy dostarczyć:

•      Nazwę subdomeny dla kontrolera SBC.

•      Certyfikat SSL dla w/w domeny,

•      W przypadku integracji Wirtualnej Centrali – listę kont SIP do zintegrowania.

Uwaga!

Klient odpowiedzialny jest za poprawne kierowanie połączeń po stronie Microsoft.Oferta integracji

W zależności od Twoich potrzeb, narzędzie MS Teams możesz zintegrować z jedną z dwóch oferowanych przez TeleCube usług:

– Jeżeli każdemu Użytkownikowi MS Teams ma być przypisany odrębny numer miejski, rozwiązaniem, które sprawdzi się w Twojej firmie będzie integracja MS Teams z usługą SIP Trunk. Przeczytaj więcej o tej usłudze.

– Jeśli chcesz uzyskać pełną funkcjonalność oferowanej przez nas centrali w chmurze, wybierz jeden z pakietów Wirtualnej Centrali TeleCube. Opcja ta umożliwia korzystanie z jednego głównego numeru miejskiego i przypisanie każdemu Użytkownikowi MS Teams indywidualnego, maksymalnie trzycyfrowego numeru wewnętrznego (konta SIP). Więcej o Wirtualnej Centrali przeczytasz tutaj.

Cena
Wdrożenie (aktywacja rozwiązania)
– opłata jednorazowa*
200 zł
netto + VAT
Przy integracji z usługą SIP Trunk10 zł netto miesięcznie / 1 zintegrowana szczelina
Przy integracji z Wirtualną Centralą10 zł netto miesięcznie / 1 zintegrowane konto SIP (wewnętrzne)

* Uwaga!
Zakupienie licencji do MS Teams leży po stronie Klienta. Telefonia TeleCube nie sprzedaje, ani nie udostępnia licencji!

Kwota 200 zł netto za wdrożenie dotyczy konkretnej usługi TeleCube (Sip Trunk lub Wirtualnej Centrali Telefonicznej) i maksymalnie 100 kont SIP lub szczelin. W przypadku większej ilości kont SIP lub szczelin cena za wdrożenie jest ustalana indywidualnie.
Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przez dział IT TeleCube następuje po opłaceniu przez Klienta ww. kwoty wdrożeniowej.

Po zakończeniu wdrożenia przez dział IT rozpoczyna się 14 dniowy okres testowy. Jeśli zgłoszona wstępnie liczba kont SIP lub szczelin, nie była większa niż 100, to w trakcie okresu testowego Klient może zgłosić, jednorazowo kolejne konta SIP lub szczeliny do wdrożenia, nie płacąc za nie dodatkowej opłaty wdrożeniowej, pod warunkiem że sumarycznie (licząc pierwsze zgłoszenie) nie będzie ich więcej niż 100. Podczas trwania okresu tekstowego Klient nie ponosi comiesięcznych opłat za użytkowanie kont SIP lub szczelin.
Po zakończeniu okresu testowego Klient może zgłosić kolejne konta SIP lub szczeliny do wdrożenia. W takim przypadku, za ich wdrożenie poniesie jednorazową opłatę aktywacyjną w kwocie 10 zł netto za każde kolejne konto SIP lub szczelinę. Jeśli ilość kont SIP użytkowanych przez Klienta w ramach Wirtualnej Centrali jest większa niż przyporządkowana standardowo do danego pakietu, to za każde konto SIP ponad limit przewidziany w danym pakiecie jest pobierana opłata aktywacyjna 15 zł netto – za integrację z MS Teams.

Do powyższych cen należy doliczyć stałą miesięczną opłatę abonamentową:

 • Za wybraną usługę (SIP Trunk i/lub pakiet Wirtualnej Centrali).
 • Dodatkowo 5 zł netto za każde konto SIP zintegrowane z MS Teams, ponad limit kont wewnętrznych przewidziany w ramach danego pakietu Wirtualnej Centrali.
  Przykłady: Używasz 3 konta wewnętrzne w ramach pakietu Start Wirtualnej Centrali. Chciałbyś dodać kolejne konto, które będzie zintegrowane z MS Teams. Będziesz w takim przypadku płacił za nie miesięcznie 10 zł netto.
  Używasz 5 kont wewnętrznych w ramach pakietu Start Wirtualnej Centrali i chciałbyś dodać kolejne konto, które będzie zintegrowane z MS Teams. Będziesz płacił za nie 15 zł netto/mies.
  , ponieważ jest to konto SIP ponadlimitowe (w pakiecie Start oferujemy 5 kont SIP).
 • Dodatkowo 3,5 zł netto za każdy numer miejski (lub 20 zł netto za 10 numerów DDI) i/lub 10 zł netto / 10 szczelin, w przypadku przekroczenia limitu numerów i/lub szczelin przewidzianych w ramach podstawowej oferty Sip Trunk. Ważne! W ramach integracji Sip Trunk TeleCube z MS Teams każdy użytkownik musi mieć przyporządkowaną szczelinę i numer miejski, które nie są wykorzystywane w ramach podstawowej usługi Sip Trunk.
  Przykład: Używasz 10 szczelin i 10 numerów w standardowej usłudze Sip Trunk (i korzystasz z podstawowej wersji Sip Trunk). Chciałbyś aby 3 Twoich pracowników tkorzystało z MS Teams. Musisz zatem dokupić 3 numery miejskie (za 3,5 zł netto / 1 numer lub 20 zł netto / 10 numerów DDI) oraz pakiet 10 szczelin (za 10 zł netto).


Nie oferujemy: licencji na narzędzia Microsoft (w tym MS Teams) oraz nie przeprowadzamy pełnej konfiguracji po stronie samego oprogramowania. Zakup licencji oraz konfiguracja kont MS Teams leży po stronie Klienta. Wszelkie pytania dotyczące MS Teams oraz konfiguracji powinny być kierowane bezpośrednio do dostawcy oprogramowania – firmy Microsoft.