Zawiadomienie o przekształceniu z Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (j. angielski)