Wzór Umowy o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru – Prepaid