Puzzle z logo TeleCube
Autor: Kamil Pietrasik / 8 marca 2017

Nowości na Panelu Klienta

Biorąc pod uwagę potrzeby i sugestie naszych Klientów, wprowadziliśmy kilka nowinek do Panelu Klienta.

Pierwszą z nich jest funkcja „Ustawienia Kolejek”, która umożliwia dynamiczne zalogowanie się do kilku kolejek jednocześnie.
Dzięki temu konsultanci, którzy nie są na stałe przypisani do danych kolejek, mogą w prosty sposób, tymczasowo stać się ich członkami, ale też w każdej chwili je opuścić (wylogować się).

Aby móc skorzystać z tej opcji należy:

  • Na Panelu Klienta wejść w zakładki „Wirtualna Centrala” > „Ustawienia kolejek”,
  • kliknąć przycisk „Utwórz nową grupę kolejek”,
  • wprowadzić numer dla danej grupy, nazwać ją i podać nazwy kolejek, które mają wchodzić w skład tej grupy.

Po utworzeniu grupy można już się do niej zalogować (tzn. do kolejek, które wchodzą w jej skład).
W tym celu należy na klawiaturze urządzenia, z którego są realizowane połączenia, wybrać numer ww. grupy, a następnie symbol gwiazdki oraz cyfrę jeden. Jeśli chcielibyśmy się wylogować z danej grupy, zamiast jedynki, wpisujemy numer dwa.
Przykładowo: jeśli grupa posiada numer „115” wtedy, aby się do niej zalogować, należy wpisać „115*1”, a żeby się wylogować, należy wybrać „115*2”.

Ustawienia kolejek TeleCube
Ustawienia kolejek TeleCube

Kolejną nowością jest filtrowanie połączeń według godziny ich realizacji. Dzięki niej można m.in. wyselekcjonować połączenia, które miały miejsce w konkretnych przedziałach czasowych.
Ta funkcjonalność jest dostępna zarówno w zakładce „Historia (billing) połączeń” jak i w „Statystykach z Kolejek”.

Filtrowanie połączeń w przedziałach czasowych
Filtrowanie połączeń w przedziałach czasowych

Ostatnią z nowinek, dostępną w zakładce „Moje numery zewnętrzne”, jest opcja wyszukiwania numerów zewnętrznych. Dany numer można teraz wyselekcjonować po wpisaniu fragmentu tego numeru lub nadanej mu nazwy.

Wyszukiwanie numerów zewnętrznych po skrótach
Wyszukiwanie numerów zewnętrznych po skrótach

Zachęcamy do korzystania z Panelu Klienta TeleCube. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii odnośnie wprowadzonych zmian prosimy o kontakt pod adresem: info@telecube.pl.