Dofinansowanie na szkolenia
Autor: Kamil Pietrasik / 20 września 2017

Dofinansowanie, nawet do 80%, dla śląskich firm, na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, jako operator PSF, wraz z podmiotami partnerskimi, realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”. Dzięki projektowi mikro, małe i średnie firmy ze Śląska będą mogły uzyskać dofinansowanie, w wysokości nawet 80%, na usługi rozwojowe takie jak np. szkolenia, kursy czy studia podyplomowe.

Ze względu na istotny społecznie i biznesowo charakter projektu i fakt, że telefonia internetowa TeleCube.pl obsługuje go od strony telekomunikacyjnej, postanowiliśmy przybliżyć go czytelnikom naszego bloga. W tym celu poprosiliśmy kierowniczkę projektu, Panią Barbarę Miller-Turek o udzielenie nam wywiadu, na jego temat. Szczegóły rozmowy, przeprowadzonej przez Kamila Pietrasika, prezentujemy poniżej.

Proszę powiedzieć, co śląskie firmy z sektora MMŚP mogą zyskać dzięki uczestnictwu w Państwa projekcie?

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników niższego szczebla, specjalistów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej danej firmy. Firma może wybrać konkretną usługę rozwojową, z której skorzystają jej pracownicy. My zwrócimy koszty poniesione na jej opłacenie, w wysokości od 50 do 80%.

Jaki rodzaj usług rozwojowych obejmuje projekt?

Oferujemy dofinansowanie wielu rodzajów usług. Są to m.in. szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji, kursy poszerzające wiedzę, studia podyplomowe (również MBA) oraz usługi doradcze. Zajęcia mogą być również realizowane w formie e-learningowej.

Barbara Miller-Turek
Kierownik projektu – Barbara Miller-Turek
Gdzie można uzyskać szczegółowy wykaz usług, które podlegają dofinansowaniu?

Przedsiębiorcy dokonują wyboru spośród pozycji umieszczonych w BUR (Baza Usług Rozwojowych), czyli ogólnopolskiej, bezpłatnej bazie internetowej, zawierającej usługi rozwojowe dla firm.

Od czego zależy procentowa wysokość dofinansowania z Państwa strony danej usługi?

Decydującym aspektem jest w tym przypadku wielkość przedsiębiorstwa. Mikrofirma może uzyskać 80% dofinansowania, mała firma 70%, a średnie przedsiębiorstwo 50%. Są jednak przypadki, w których również małemu i średniemu przedsiębiorstwu możemy przyznać dofinansowanie rzędu 80%.

Skoro mówimy o aspektach kosztowych, chciałabym jeszcze dodać, że przedsiębiorstwo może liczyć na sumaryczne dofinansowanie nawet do 100 000 zł. Przy czym dofinansowanie przypadające na jedną usługę wynosi średnio 7 500 zł.

Jakie formalności zatem, gdzie i w jakim terminie należy zrealizować, aby móc skorzystać z oferowanego przez Państwa dofinansowania?

Funkcjonowanie projektu jest przewidziane do czerwca 2021 roku. Zachęcam jednak do skorzystania z naszych usług już teraz. Im wcześniej przeszkolimy pracownika w zakresie określonych potrzeb, tym szybciej będzie z tego korzystał dany pracownik, jak i zatrudniający go przedsiębiorca.

Dodatkowo chciałabym zwrócić uwagę, że jest to dopiero początkowa faza funkcjonowania projektu i zgłoszeń nie mamy jeszcze aż tak wiele. W związku z tym możemy je w krótkim czasie rozpatrzyć. Jednak, z doświadczenia innych województw, w których ten projekt już ruszył wcześniej, wiem, że w miarę upływu czasu przyjmowanych jest coraz więcej zgłoszeń. Żeby zatem uniknąć tłoku i co z tym związane, dłuższego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku (w skrajnych przypadkach, możemy nawet wstrzymać nabór), sugeruję, żeby się do nas zgłosić jak najszybciej.

Główne biuro projektu znajduje się w Gliwicach, w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, przy ulicy Zwycięstwa 36. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu osobistego bądź telefonicznego, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowo, poza główną siedzibą, funkcjonuje 6 niezależnych Biur Obsługi Klienta. Ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej projektu, tj. http://operatorpsf.riph.com.pl. Na podanej stronie można również uzyskać informacje dotyczące m.in. realizacji procedur, wymaganych dla celów uzyskania dofinansowania czy też kryteriów pozwalających małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskać większe (niż standardowe) dofinansowanie (nawet do 80% wartości wybranej usługi). W przypadku jakichkolwiek pytań czy niejasności zachęcam do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami.

Jako przedstawiciel telefonii TeleCube.pl, cieszę się, że w pewien sposób możemy Państwu pomóc w realizacji działań projektowych, poprzez dostarczenie infrastruktury oraz usługi telekomunikacyjnej, tj. wirtualnej centrali telefonicznej. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowali się Państwo na współpracę z nami?

Państwa oferta telekomunikacyjna spełniała wszystkie wymagane kryteria, w kwestii określonych usług, funkcji i urządzeń. Poza tym była bardzo konkurencyjna cenowo, w stosunkowo do rozpatrywanych przez nas propozycji innych firm. Ważnym aspektem był też fakt, że są Państwo aktywnym Członkiem naszej Izby.

Do jakich konkretnie zadań wykorzystują Państwo telefonię TeleCube?

Wykorzystujemy ją w infolinii naszego projektu, do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących. Korzystamy również m.in. z takich opcji jak: kolejkowanie, nagrywanie rozmów oraz IVR.

Opcja IVR ma szczególnie duże znaczenie dla efektywności pracy naszego głównego biura. Dzięki niej nie musimy odbierać wszystkich połączeń i transferować osobiście rozmowy do odpowiedniego Biura Obsługi Klienta. Korzystając z IVR jest to realizowane automatycznie. Dzwoniący odsłuchuje powitanie i po wybraniu tonowego numeru jest łączony z konkretnym biurem.

Ważny jest również fakt, że rozmowy pomiędzy wszystkimi osobami, zaangażowanymi w projekt, korzystającymi z urządzeń telefonii TeleCube, są bezpłatne. Jest to istotne, szczególnie w początkowym etapie funkcjonowania projektu, kiedy ilość informacji, które sobie wzajemnie przekazujemy, jest naprawdę spora.

Po pierwszych tygodniach korzystania z naszej usługi jak ją Pani ocenia, w aspekcie konkretnych funkcji, jakości połączeń oraz doradztwa i wsparcia ze strony naszego Biura Obsługi Klienta?

O Państwa usłudze mogę mówić w zasadzie tylko w samych superlatywach. Już na samym początku współpracy pozytywnie nas zaskoczył fakt, że praktycznie samodzielnie i co warte podkreślenia, bez korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny telekomunikacji, podłączyliśmy wszystkie urządzenia* oraz spięliśmy je w ramach usługi wirtualnej centrali telefonicznej. Sami również, dzięki bardzo intuicyjnemu panelowi Klienta, przygotowaliśmy schemat działania centralki i dopracowaliśmy wszystkie potrzebne nam opcje. Ze wsparcia działu BOK TeleCube korzystaliśmy niewiele, ale gdy było to konieczne, mogliśmy liczyć na fachową pomoc.

Reasumując, mogę powiedzieć, że zarówno ja, jak i wszystkie osoby pracujące przy projekcie, są zadowolone z wyboru Państwa usługi. Działa ona bez zarzutu i z pewnością usprawnia kwestie komunikacyjne oraz wpływa pozytywnie na komfort naszej pracy.

Było mi bardzo miło to wszystko usłyszeć. Serdecznie dziękuję za wywiad.

Dziękuję również.

* TeleCube udostępnia opcję autokonfiguracji dla wybranych urządzeń