Połączenia na numery komórkowe
Autor: Kamil Pietrasik / 24 marca 2016

Co to jest dywersyfikacja ruchu telekomunikacyjnego i dlaczego zapłacimy drożej za połączenia na numery komórkowe spoza EOG?

Krótka historia o tym, jak działają sieci telekomunikacyjne i dlaczego płacimy za rozmowy

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, bez względu na to gdzie prowadzi swoją działalność, najczęściej realizuje połączenia w dwóch kierunkach. Połączenia wychodzące są generowane przez klientów danego przedsiębiorcy. Zazwyczaj są kierowane do innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub zakańczane we własnej sieci. Połączenia przychodzące są inicjowane przez klientów innych operatorów telekomunikacyjnych (lub przez własnych klientów danego operatora telekomunikacyjnego) i zakańczane w sieci.

Za zakończenie połączenia u danego operatora telekomunikacyjnego jest pobierana przez niego opłata. Operator, który rozpoczął połączenie, musi tą opłatę wnieść na rzecz drugiego operatora. Docelowo obciąża klienta, który wykonał połączenie (dodając do tego swoją marżę). Na rynku, wysokość opłaty za zakończenie połączenia jest nazywana FTR (ang. Fixed Termination Rate) dla sieci stacjonarnych lub MTR (ang. Mobile Termination Rate) w przypadku sieci mobilnych.

Dążąc do ujednolicenia stawek MTR (oraz FTR) na terenie całej Unii Europejskiej, BEREC, Unijny regulator ds. telekomunikacyjnych, próbuje zmusić Państwa członkowskie do zmiany swoich zapisów dotyczących wysokości opłat, które operator komórkowy lub stacjonarny może pobrać od drugiego operatora za zakończenie połączeń w ich sieci (takim sposobem chcą również znieść opłaty roamingowe w Unii).

Polski Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wprowadził ostateczne zmiany, które ukształtowały obecny rynek i obowiązują od 01.01.2014 r. Regulacja nie zezwala operatorowi na pobieranie wyższej stawki, niż stawka stwierdzona decyzją administracyjną. Obecnie jest ona jednolita do wszystkich sieci komórkowych. Pamiętacie, jak kiedyś połączenia do sieci Play były droższe od innych? Właśnie przez to, że MTR do sieci Play była wyższa w porównaniu do pozostałych operatorów.

Regulacja nie zezwala operatorowi na pobranie większej stawki niż MTR za połączenia rozpoczęte w strefie EOG (tj. Europejski Obszar Gospodarczy), w tym również w Polsce (która jest członkiem EOG). Połączenia rozpoczęte poza strefą EOG nie są objęte regulacją. Operatorzy komórkowi mogą w ich przypadku ustalać stawki, biorąc pod uwagę to…ile klient jest gotów zapłacić.

Od 1 kwietnia nowe stawki MTR dla połączeń spoza strefy EOG

Dotychczas operatorzy komórkowi nie nalegali na pobieranie innej stawki MTR niż urzędowa. Ale to ma się zmienić! Z dniem 1 kwietnia 2016 r., operatorzy komórkowi postanowili kolektywnie skorzystać z braku regulacji. Wprowadzili inne stawki MTR dla połączeń spoza strefy EOG.

Ci sami operatorzy jednak od razu spotkali się z murem, przy zadaniu pytania – skąd wiemy, czy połączenie jest rozpoczęte w strefie EOG, czy poza strefą EOG? Postanowili wprowadzić zasadę, że rozpoznawanie odbędzie się na podstawie prezentacji numeru, gdzie połączenie jest albo zakwalifikowane do rozliczeń po niższych, regulowanych stawkach MTR (w ramach EOG), albo poza EOG gdzie każdy z operatorów może naliczać własne, dowolne stawki. Ponadto numer w prezentacji musi pochodzić z zasobów przydzielonych przez operatora w danym Państwie członkowskim. Oznacza to, że wprowadzenie obojętnego numeru, który rozpoczyna się od +49, +44, +48, itd. będzie sprawdzone również według tablic zagospodarowania numeracyjnego w danym kraju. Sprawdzone będzie, czy określony numer został przydzielony danemu operatorowi. Jeżeli nie – wtedy obowiązuje wyższa, nieuregulowana stawka MTR.

Jak to dotyczy TeleCube?

Wszystko zależy od sposobu w jaki korzystasz z naszej usługi:

  • Posiadam numery zagraniczne poza strefą EOG. Na danym numerze wewnętrznym (lub na SIP Trunk) masz ustawioną prezentację numeru pochodzącego z kraju poza strefą EOG. W takim przypadku wykonanie połączenia na Polski numer komórkowy z tą obcą prezentacją będzie traktowane przez operatora komórkowego jako połączenie poza strefą. Będzie rozliczane, biorąc pod uwagę wyższą stawkę.
  • Mam włączone przekierowania na polskie numery komórkowe. Połączenie, które zostało rozpoczęte poza strefą EOG i zostało przekierowane na Twój numer komórkowy (bez względu na to czy obyło się to automatycznie przez Wirtualną Centralę, czy ręcznie za pomocą Transferu Rozmowy), będzie traktowane jako połączenie poza strefą. Będzie zatem rozliczane według wyższej stawki. Aby uniknąć naliczenia wyższej stawki, proponujemy zalogować się do Panelu Klienta i przejść do zakładki z Twoimi numerami zewnętrznymi (tj. „Wirtualna Centrala” > „Moje Numery Zewnętrzne”). Następnie, przy danym numerze zewnętrznym, wskaż, aby centrala nadpisała przekierowane połączenie jednym z Twoich aktywnych polskich numerów. Ewentualnie numerem zagranicznym, w Państwie EOG.
  • Korzystam z SIP Trunk z otwartym CLIP. Korzystasz z SIP Trunk z otwartą prezentacją numeru (czyli bierzesz całą odpowiedzialność przesyłania poprawnej prezentacji numeru na siebie)? Powinieneś być świadomy, że jeżeli w polu prezentacji numeru jest wskazany numer spoza strefy EOG, lub numer nie spełnia wymogów E164, albo jest numerem, który regulator danego kraju jeszcze nie przydzielił operatorowi, połączenie będzie rozliczone, jakby zostało zainicjowane poza terenem EOG.

Jak uchronić się od naliczania wyższych stawek?

Połączenie, które można zakwalifikować jako rozpoczęte w strefie EOG, będzie rozliczane zgodnie z Twoją obecną taryfą. Jeżeli połączenie zostanie zakwalifikowane jako połączenie poza EOG (tj. prezentacja wskazuje na kraj pochodzenia poza EOG, numer nie został przydzielony przez regulatora w danym Państwie członkowskim EOG, lub numer nie spełnia wymogów E164), TeleCube będzie rozliczał takie połączenie w wysokości 60 gr netto/minutę, bez względu na którą Polską sieć komórkową połączenie zostało skierowane (podana stawka może ulec zmianie).

Aby uchronić się od wyższych naliczeń, możesz włączyć blokadę w Panelu Klienta. W zakładce „Konto i Finanse”>„Usługi/Oferta” z listy w sekcji „Twoje Usługi” należy włączyć/wyłączyć pozycję „Realizuj połączenia z identyfikacją poza EOG”. Włączenie lub wyłączenie usługi jest bezpłatne i zajmuje około 2 minut, aby zmienić status.

W przypadku gdy usługa jest wyłączona, połączenia gdzie numer w prezentacji wskazuje na połączenie spoza strefy EOG (lub nie kwalifikuje się na połączenie w strefie EOG), prezentacja numeru może zostać zastrzeżona lub całkowicie odrzucona przez operatora komórkowego.

W razie dodatkowych pytań odnośnie powyższych zmian, prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta.