14. Parametr PING – co to jest i co symbolizują kolorowe ikonki?

W TeleCube pojęcie PING określa czas jaki upływa od wysłania sygnalizacji SIP do urządzenia Klienta, do otrzymania od niego odpowiedzi. Aby rozmowy telefoniczne w technologii VoIP przebiegały bez zakłóceń, parametr ten powinien mieć jak najniższe wartości. W tym celu konieczne jest stabilne łącze internetowe, które pozwoli na możliwie bezstratne przesyłanie pakietów danych.

Parametr PING swoich kont SIP można sprawdzić w sekcji „Dostępność Twoich Telefonów” po zalogowaniu się do Panelu Klienta TeleCube.

Ping na Panelu Klienta TeleCube
Ping na Panelu Klienta TeleCube

Oznaczenia kolorystyczne ikonek:
• Ikona Niebieska –konto SIP nawiązało wstępny kontakt z siecią TeleCube i prawidłowo zarejestrowało się, lecz jeszcze nie uzyskaliśmy metryki, która umożliwi ocenę m. in. wskaźnika PING.
• Ikona Zielona – konto SIP jest prawidłowo zalogowane, a wskaźnik PING mieści się w zakresie od 0 do ok. 150 ms.
• Ikona Żółta – konto SIP jest prawidłowo zalogowane, jednakże występują pewne opóźnienia na łączu internetowym. Zakres tego wskaźnika mieści się w przedziale od 150 do ok. 600 ms.
• Ikona Czerwona – na koncie SIP występują poważne opóźnienia na łączu internetowym, co może przełożyć się na jakość prowadzonych rozmów. Taka barwa ikonki wskazuje PING powyżej 600 ms.
• Ikona Czarna – konto SIP jest całkowicie wylogowane z sieci (np. poprzez wyłączenie aplikacji) lub utracono kontakt z urządzeniem (np. brak zasilenia, utrudnienia na łączach Internetowych, itp.).