15. Najczęstsze pytania dotyczące komunikatora ZoIPer

O ile nie jest to problem z siecią internetową (zablokowane porty, obszerne tablice NAT), należy zmienić czas rejestracji ważności. Jest to czas, określający częstotliwość zgłaszania się urządzenia do naszej bazy – odpowiednie jego ustawienie zapobiega zbyt długiemu okresowi bezczynności, po którym aplikacja może się wylogować. Aby ustawić odpowiedni czas, należy w aplikacji wejść w (dla PC) Ustawienia -> Preferencje -> Accounts -> Advanced -> Rejestracja ważności.

W aplikacji na telefonie natomiast wybieramy szare kreski z lewej strony ekranu, następnie Ustawienia -> Konta -> Utworzone konto -> Ustawienia Sieci -> Czas wygaśnięcia Rejestracji.

W odpowiednim polu należy zmienić wartość na 60. Krótszy czas może spowodować zablokowanie konta.

Należy zaznaczyć dwa checkboxy, mianowicie Rport dla sygnalizacji oraz Rport dla mediów. W tym celu należy wejść w (dla PC): Ustawienia -> Preferencje -> Accounts -> Advanced. W aplikacji na telefonie natomiast wybieramy szare kreski z lewej strony ekranu, następnie Ustawienia -> Konta -> Utworzone konto -> Ustawienia sieci.

W przypadku wystąpienia takich nieprawidłowości, konieczne jest sprawdzenie dwóch ustawień. Po pierwsze, telefon może mieć włączoną opcję oszczędzania energii – aplikacja jest wtedy wyłączana tuż po wygaszeniu ekranu. W tym wypadku należy dodać do wyjątków lub wyłączyć tę opcję. Dodatkowo należy upewnić się, że opcje „Podtrzymuj na WiFi” i „Działanie w tle” są włączone. W tym celu należy wybrać w aplikacji na telefonie szare kreski z lewej strony ekranu, następnie Ustawienia -> Konta -> Podłączenie oraz zaznaczyć obie opcje.

Praktycznie każda aplikacja, która wspiera konta SIP będzie odpowiednia, jednak my polecamy TeleCube SIP (w przypadku PC) lub Linphone/Grandstream Wave dla systemu Android. Niestety w przypadku urządzeń z oprogramowaniem iOS nie możemy polecić żadnej, w pełni działającej aplikacji.

Taka sytuacja może się zdarzyć, ponieważ przeglądarka ma zablokowaną opcję pojawiania się wyskakujących okienek. Aby ją odblokować, należy:
– Chrome: Ikona trzech kropek w prawym górnym rogu -> Ustawienia -> Zaawansowane -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia treści -> Wyskakujące okienka -> Dopuszczone.
– Firefox: Trzy paski po boku -> Opcje -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Uprawnienia -> Odznaczamy „Zablokuj wyskakujące okienka”.

Jest to komunikat mówiący o tym, że dane do logowania konta są nieprawidłowe (login/hasło). Należy zweryfikować ich poprawność, w szczególności pod kątem niepotrzebnych spacji. Dane do konta można sprawdzić w Panelu Klienta w zakładce Wirtualna Centrala -> Konta SIP wewnętrzne -> Ikona zębatki przy wybranym koncie -> Ustawienia konta SIP.

Proszę sprawdzić, czy w ustawieniach programu zaznaczone jest kierowanie połączeń poprzez odpowiednie proxy. Należy wejść w (dla PC) Ustawienia -> Preferencje -> Accounts -> General i sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja „Use outbound proxy” oraz czy pola „Auth. Nazwa użytkownika” i „Outbound proxy” są wypełnione. Dla aplikacji na telefonie wchodzimy w Kreski po lewej stronie ekranu -> Konta -> Stworzone konto -> Opcjonalne -> Zewnętrzne proxy.

Połączenie prawdopodobnie napotyka problemy gdzieś wewnątrz sieci, najprawdopodobniej w obrębie routera. Należy wykonać 3 czynności:
– Sprawdzić, czy na routerze są odblokowane porty dla UDP 5060 oraz dla RTP 10000- 20000 (jeżeli nie są, należy je odblokować).
– Sprawdzić, czy na routerze nie ma włączonej opcji SIP ALG. Jeżeli jest włączona, należy ją dezaktywować.
– Oczyścić tablicę NAT, gdyż tablica zapełniona wpisami, może powodować problemy z poprawnym kierowaniem pakietów danych.

Płatna wersja posiada dodatkowe funkcje, które uprzyjemniają oraz personalizują pracę z ZoIPerem, jak np. dodatkowe kodeki podnoszące jakość, nagrywanie rozmów, konferencje, dodatkowe integracje. Obecnie do korzystania z usługi TeleCube w celach komercyjnych potrzebna jest wersja płatna ZoIPera. Polecamy również bezpłatne oprogramowanie na komputer (np. MicroSIP) oraz darmowe aplikacje na smartfony (np. Linphone lub Grandstream Wave).

Transfer realizujemy standardowo, czyli tak samo jak w przypadku przełączania rozmówcy przy wykorzystaniu zwykłego aparatu telefonicznego, tj. przy użyciu symbolu „*” lub „#”. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie: www.telecube.pl/transfer-rozmowy-na-inny-numer/