13. Co to jest SIP Trunk i jak mogę połączyć moją obecną centralkę z TeleCube?

SIP Trunk to swego rodzaju kanał wirtualny umożliwiający przesyłanie ruchu telefonicznego. Dla firm stosujących to rozwiązanie największą korzyścią jest oszczędność. W przypadku własnej centrali Asterisk, FreeSwitch lub innej, która wspiera SIP, nasze rozwiązanie SIP Trunk sprawdzi się idealnie.

Uruchamiając SIP Trunk pomiędzy Twoją centralką a TeleCube, oferujemy:
a. ustaloną przepustowość połączeń;
b. dostęp do niskich stawek na połączenia krajowe i międzynarodowe;
c. kierowanie połączeń przychodzących, na podstawie numerów przeniesionych od innych operatorów bądź wybranych z naszej puli, do Twojej centrali.
Rejestracja oraz aktywacja dokonywane są ręcznie po nawiązaniu kontaktu.