10. Jak często wystawiane są faktury i co to jest limit kredytowy?

Faktury wystawiamy raz w miesiącu, następnego dnia po zakończeniu Twojego okresu rozliczeniowego. Faktury mają dziesięciodniowy termin płatności (dla Klientów z limitem kredytowym). Faktura obejmuje wszelkie opłaty abonamentowe (z góry) oraz ewentualne koszty dodatkowe.

Na początek rozpoczęcia współpracy nasz Dział Finansowy i Windykacyjny może przydzielić odnawialny limit kredytowy, czyli maksymalne, dopuszczalne zadłużenie wobec TeleCube. Aktualne saldo, które składa się z wartości nieopłaconych faktur oraz niezafakturowanych połączeń, nie może przekroczyć tego limitu.

Klient informowany jest drogą mailową o przekroczeniu progu 80% przydzielonego limitu.

W momencie gdy saldo przekroczy przydzielony limit kredytowy, TeleCube może ograniczyć usługę do momentu otrzymania rozliczenia faktury, które obniży saldo. Stosujemy alerty przypominające Klientowi o wyczerpaniu limitu kredytowego. Na życzenie Klienta generujemy fakturę w trakcie Okresu Rozliczeniowego za nierozliczone połączenia. Taką fakturę należy opłacić natychmiastowo w celu uniknięcia nałożenia ograniczeń na konto.

Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększenia umownego limitu kredytowego w zależności od potrzeb oraz regularności i terminowości wpłat.