9. Otrzymałem pierwszą fakturę. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zawartych w niej pozycji?

Wszystkie informacje znajdują się w Panelu Klienta, w zakładce „Konto i Finanse > Faktury”. W Panelu dostępne są też opcje raportowania oraz np. historia połączeń.