7. Ile połączeń jednocześnie może obsługiwać moja wirtualna centrala TeleCube?

Wszystko zależy od wybranego pakietu oraz ilości posiadanych telefonów. Przykładowo: w pakiecie “Biznes” aż 10 osób jednocześnie może prowadzić rozmowy. Pakiet „Premium” umożliwia wykonywanie 20 różnych połączeń w tym samym czasie.