3. Czego potrzebuję, żeby korzystać z TeleCube?

Aby wykonywać i odbierać połączenia oraz korzystać z pozostałych funkcji wirtualnej centrali wystarczy posiadać (oprócz odpowiedniego sprzętu bądź aplikacji, o czym piszemy w kolejnym punkcie) stabilne łącze internetowe. Przepustowość musi być odpowiednia dla wybranego przez Ciebie pakietu i ilości numerów zewnętrznych. W dużym uproszczeniu można założyć, że jedno aktywne połączenie głosowe wymaga 0,1 Mbps (megabit na sekundę) przepustowości w obydwie strony.
Żeby sprawdzić jakość łącza zalecamy przeprowadzić tzw. Ping Test, np. na stronie www.speed.io (w polu select host, dla Mobilki należy wpisać/wybrać: „PirxNet” z Gliwic, dla tradycyjnych połączeń: „Skynet DC” z Warszawy). Warto wziąć pod uwagę (oprócz prędkości pobierania i wysyłania) 2 kluczowe wskaźniki: PING i Jitter. Według UKE, dla usług VoIP dopuszczalny Ping powinien mieć wartość – 150 ms (im mniej jednak tym lepiej). Dobre łącze w teorii nie ma żadnego Jitter’u, możemy jednak przyjąć, że wartość 3-5 ms będzie również satysfakcjonująca.