1. Czym właściwie jest wirtualna centrala TeleCube?

Wirtualna centrala telefoniczna TeleCube to działająca w technologii VoIP (Voice over IP) usługa o szerokich możliwościach konfiguracji. Pozwala na proste i profesjonalne zarządzanie połączeniami telefonicznymi i numerami wewnętrznymi w firmie. TeleCube umożliwia m.in. szczegółowe monitorowanie przebiegu konsultacji, raportowanie, analizę i archiwizację całości ruchu telekomunikacyjnego w obrębie wszystkich numerów użytkownika.