Regulamin korzystania z udostępnionej numeracji (dla numerów uruchomionych/przeniesionych po 19 październiku 2022 r.)