Zintegruj się z telefonią TeleCube

wykorzystaj nasze API

Czym jest API?

API – Application Programming Interface (ang.Interfejs Programowania Aplikacji), pozwala na komunikowanie się aplikacji między sobą.

Co umożliwia API TeleCube?

Dzięki API TeleCube możesz rozbudować swoje oprogramowanie, m.in. CRM, o nowe opcje telekomunikacyjne, tj. zintegrować swój system z platformą wirtualnej centrali TeleCube.

API wirtualnej centrali telefonicznej TeleCube – szczegóły

Udostępniamy dedykowaną i otwartą platformę API, aby ułatwić zdalne sterowanie i zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi, poprzez znane przemysłowe protokoły (HTTPS) oraz struktury danych (JSON i XML).

API jest zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego (np. biblioteka dla danego języka programowania).

Jej zadaniem jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów (np. funkcji w bibliotece), struktur danych (np. co zawiera dana tablica), klas obiektów (definiują obiekt w j. programowania) i wymaganych protokołów komunikacyjnych (np. HTTP).

Korzystając z dostępnych możliwości (tzw. metod), zainteresowani mogą rozbudować swoje aplikacje (np. CRM) o nowe opcje, takie jak: rozpoczęcie/zakończenie połączeń, pobieranie historii połączeń wraz z nagraniami, monitorowanie działania centralki, w tym dodawanie/usuwanie Konsultantów z poszczególnych kolejek, oraz weryfikowanie kosztów połączeń.

Aby skorzystać z platformy za pośrednictwem API, należy posiadać aktywne konto w serwisie TeleCube, z włączoną usługą wirtualnej centrali. Posiadanie takiego konta jednocześnie oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie koszty, które powstaną podczas korzystania z naszych usług. Bez względu czy powstały one na tle użytkowania API, bądź przy klasycznej eksploatacji.

Pełna dokumentacja w wersji polskiej i anglojęzycznej jest dostępna do pobrania na Panelu Klienta. W tym celu należy kliknąć w zakładkę Rozbudowa Centrali, a następnie w Integracja (API)  znajdującą się w Pozostałe Rozszerzenia

Co zawiera API TeleCube?

W jego skład wchodzą:

  • metody związane z połączeniami – rozpoczęcie połączenia między dwoma numerami, zakończenie aktywnego połączenia, pobranie nagrania, pobranie listy aktywnych połączeń, pobranie/czyszczenie listy połączeń nieodebranych, usunięcie połączeń z historii nieodebranych wg numeru telefonu,
  • żądanie wygenerowania bilingu  – dodatkowa informacja dla raportowania sposobem PUSH,
  • metody związane z obsługą konta – pobranie wcześniej zamówionego bilingu połączeń, pobranie aktualnego stanu salda, pobranie listy oraz stanu kont SIP, statut zarejestrowanych kolejek, pobranie aktualnej listy przydzielonych numerów telefonicznych, pobranie wcześniej zamówionego raportu do statystyk z kolejek,
  • zarządzanie kontami SIP – dynamiczne zalogowanie i wylogowanie agenta do/z kolejki, zmiana prezentacji numeru dla danego konta wewnętrznego, zarządzanie kodem PIN dla numeru wewnętrznego przy połączeniach wychodzących, zarządzanie maksymalną stawką dla połączeń wychodzących z danego kona SIP oraz zarządzanie dostępem do połączeń międzynarodowych,
  • cennik połączeń wychodzących – sprawdzenie kosztu połączenia dla konkretnego numeru, pobranie cennika,
  • żądanie wygenerowania raportu statystyk z kolejek – pobranie określonych informacji z kolejki, np. który agent odebrał połączenie,
  • książkę telefoniczną – metody książki telefonicznej zostały opracowane z myślą o zastosowaniu ich w przyszłości, natomiast można już teraz korzystać z metod wprowadzając odpowiednie dane w systemie – m.in. utworzenie/usunięcie książki, zmiana ustawień, wykasowywanie kontaktów, eksport, import książki z różnych plików (XML, CSV lub JSON), dodanie/usunięcie jednego kontaktu.

Chcesz więcej? Prosimy bardzo.
Nasza wirtualna centrala może:

  • zadać pytanie Twojemu API (u Ciebie) i w zależności od Twojej odpowiedzi kierować połączenie zgodnie z ustalonym schematem,
  • zwrócić się do Twojego API z prośbą o wygenerowanie treści, która potem będzie przetworzona na mowę.

Do każdego ww. odwołania przekazujemy do Twojego API: numer dzwoniącego, numer na który dzwoniono, ID połączenia, i na życzenie, ciąg znaków wprowadzony przez dzwoniącego w postaci tonów DTMF.

Czy mogę przetestować?

Tak, API TeleCube można przetestować przez okres 7 dni, bez zobowiązań.

Jak zacząć korzystać?

Jeśli posiadasz już konto w TeleCube z pakietem wirtualnej centrali telefonicznej, zaloguj się do Panelu Klienta i wejdź w zakładkę „Rozbudowa Centrali” > „Integracja (API)”.

Kliknij w przycisk „Uruchom bezpłatny 7- dniowy okres testowy” i postępuj według podanych na Panelu zaleceń.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w TeleCube, sprawdź ofertę naszych pakietów wirtualnej centrali telefonicznej, wybierz konkretny pakiet i skorzystaj z 14- dniowego, niezobowiązującego okresu testowego.

Na jakich warunkach mogę korzystać z API po okresie testowym?

Koszt usługi w wersji podstawowej to 49 zł netto + VAT / miesiąc. Wersja podstawowa API TeleCube jest bezpłatnie dostępna w ramach pakietu Elite Wirtualnej Centrali. Do pozostałych pakietów E- centrali można ją dokupić.

Wersja podstawowa umożliwia realizację 1.000 żądań (punktów) na dobę i nie więcej niż 20.000 żądań (punktów) w okresie rozliczeniowym. Żądanie to poprawnie skonstruowane odwołanie do API.

Pierwszy okres rozliczeniowy będzie proporcjonalnie naliczony. Jeżeli potrzebujesz więcej żądań, niż ilość oferowana w wersji podstawowej, skontaktuj się z nami pod numerem: 22 1131415 lub pod adresem mailowym: info@telecube.pl