16. Czym jest TeleCube CRM?

TeleCube CRM to narzędzie w chmurze, rozbudowujące możliwości wirtualnej centrali o dodatkowe moduły, usprawniające zarządzanie komunikacją z Klientami oraz kierowanie pracą zespołu. Pomaga ono zadbać o dobre relacje z Klientami.